ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-215

Information without falsehoods is unfortunately a fiction. [“The Mystery of the Chinese Room”]
Informacja bez fałszerstw jest niestety fikcją. [“Tajemnica chińskiego pokoju”]

Related Posts

Leave a comment