ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-216

Man’s principal opponent, enemy, and pest turns out to be man himself.

Głównym przeciwnikiem, wrogiem i szkodnikiem dla człowieka okazuje się sam człowiek. [“Świat na krawędzi”]

Related Posts

Leave a comment