ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-217

Technology is not contagious, but it spreads faster than an epidemic. [“Thus Spoke Lem”]

Technologia nie jest zaraźliwa, ale rozprzestrzenia się szybciej od epidemii. [“Tako rzecze… Lem”]

Related Posts

Leave a comment