ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-219

As our knowledge expands, we recognize the vastness of our ignorance.

W miarę rozszerzania się naszej wiedzy poznajemy ogrom naszej niewiedzy. [“Krótkie zwarcia”]

Related Posts

Leave a comment