ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-224

No machine will make human beings superfluous. [“The Astronauts”]
Żadna maszyna nie uczyni człowieka zbytecznym. [“Astronauci”]

Related Posts

Leave a comment