ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-229

While he is an authority on earthly matters, Man is no authority on the whole Cosmos. [“To My Readers”]

Będąc miarą rzeczy ziemskich, człowiek nie jest miarą całego Kosmosu. [“Rozprawy i szkice”]

Related Posts

Leave a comment