ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-231

In dealing with cosmogony, astrophysics proceeds like a detective gathering circumstantial evidence. [“One Human Minute”]

Astrofizyka postępuje w rozdziale poświęconym kosmogonii tak samo, jak śledztwo w procesie poszlakowym. [“Biblioteka XXI wieku”]

Related Posts

Leave a comment