ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-232

Children should not be subjected to daily imprisonment and the psychological torture called learning. [“Peace on Earth”]

Dzieckiem być to tyle, co być skazanym na codzienne uwięzienie w celi tortur psychicznych, przezwanych nauczaniem. [“Pokój na Ziemi”]

Related Posts

Leave a comment