ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-235

Death is the province of the living – it is the loss of someone near. [“The Star Diaries”]
Śmierć jest sprawą żywych – jest utratą kogoś bliskiego. [“Dzienniki gwiazdowe”]

Related Posts

Leave a comment