ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-239

The world needs to be changed, otherwise it will start to change us in an uncontrolled way. [“About Myself”]

Świat trzeba zmieniać, by nie dopuścić do tego, aby w sposób niekontrolowany zmieniał nas samych. [1964, Artykuł: O sobie]

Related Posts

Leave a comment