ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-244

Being is based on an error, corrects an error by an error, returns an error, creates by errors such that chance becomes the fate of the World. [“Memoirs of a Space Traveller: Further Reminiscences of Ijon Tichy”]

Byt na błędzie stoi, albowiem błąd się błędem odciska, błędem obraca, błąd tworzy, aż losowość zamienia się w Los Świata. [“Ze wspomnień Ijona Tichego”]

Related Posts

Leave a comment