ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-245

Man desires the most what he cannot have. [“Summa Technologiae”]

Człowiekowi najbardziej zależy na tym, co nie jest dlań dostępne. [“Summa technologiae”]

Related Posts

Leave a comment