ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-247

Reason was only for realizing that reason ought to be disposed of, and quickly too, seeing as it was the cause of all the calamities in history. [“The Star Diaries”]
Rozum jest po to, by mieć czym pojąć, że należy się go jak najszybciej pozbyć, bo on to jest sprawcą wszystkich historycznych klęsk. [“Dzienniki gwiazdowe”]

Related Posts

Leave a comment