ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-250

There can be no injustice where the law upholds liberty. [“The Star Diaries”]

Nie ma niesprawiedliwości tam, gdzie jest prawo głoszące wolność najwyższą. [“Dzienniki gwiazdowe”]

Related Posts

Leave a comment