ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-253

It’s impossible to talk to people who cannot see the obvious. [“Memoirs of a Space Traveller: Further Reminiscences of Ijon Tichy”]
Nie można rozmawiać z ludźmi, którzy nie dają do siebie dostępu oczywistościom. [“Ze wspomnień Ijona Tichego”]

Related Posts

Leave a comment