ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-260

Seven different measures to halt the population explosion, namely: mass media and mass arrests, compulsory celibacy, full-scale deeroticization, onanization, sodomization, and for repeated offenders – castration. [“The Futurological Congress”]
Siedem różnych metod zahamowania eksplozji demograficznej, a mianowicie: zniechęcanie perswazyjne i policyjne, deerotyzację, przymusową celibatyzację, onanizację, subordymację, a wobec niepoprawnych – kastrację. [“Kongres futurologiczny”]

Related Posts

Leave a comment