ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-261

No religion can do anything for humanity because it is not an empirical knowledge. [“Summa technologiae”]
Żadna religia nie może nic uczynić dla ludzkości, ponieważ nie jest wiedzą empiryczną. [“Summa technologiae”]

Related Posts

Leave a comment