ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-262

For literature to be decent, that is, not to lie, is the same as for literature not to be. [“A Perfect Vacuum”]
Dla literatury być uczciwą, to jest, nie kłamać, znaczy tyle samo, co – nie być. [“Doskonała próżnia”]

Related Posts

Leave a comment