ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-263

Chance – or a specific arrangement of genes – endowed me with abilities that in the twentieth century correspond to the vocation of writer. And that vocation was located somewhere on the border of art and science.
Przypadek – czyli specyficzny układ genów – obdarzył mnie zdolnościami, które w XX stuleciu odpowiadały powołaniu pisarskiemu. I powołanie to znajdowało się gdzieś na pograniczu sztuki i nauki. (1972, Coś w rodzaju credo, tł. z niem.)

Related Posts

Leave a comment