ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-265

I can very quickly distinguish a wise man from a fool or a blind man from a genius, after a few pages picked at random. This is my fulcrum, the same one that Archimedes looked for to move the earth.
Potrafię bardzo szybko odróżnić mędrca od głupca, ślepca od geniusza, po kilku wybranych na ślepo stronach. To mój punkt oparcia, ten właśnie, którego szukał Archimedes, żeby poruszyć Ziemię. (1972, Coś w rodzaju credo, tł. z niem.)

Related Posts

Leave a comment