ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-267

As a writer I always prefer to be the prophet of events (even a false prophet) rather than their booster and bard.
Jako pisarz wolę zawsze być prorokiem zjawisk (choćby i prorokiem falszywym), aniżeli ich piewcą i bardem. (1957, Felieton nie-astronautyczny)

Related Posts

Leave a comment