ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-269

In fact I was always most interested in philosophy, and I think that I looked for it not so much among the philosophers as among computer scientists, physicists, and biologists.
W gruncie rzeczy najbardziej interesowała mnie filozofia i myślę, że szukałem jej nie tyle u filozofów, co u cybernetyków, fizyków, biologów. (1964, O sobie)

Related Posts

Leave a comment