ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-270

The ideal of the fantasist should therefore not be “maximum fantasy”, but only “optimal fantasy” – to the degree demanded by the goal of his work.
Ideałem fantasty powinno być zatem nie „maksimum fantastyczności”, tylko jej „optimum” – w takiej mierze, w jakiej wymaga tego cel jego pracy. (1965, Fantastyka i nauka, tł. z ros.)

Related Posts

Leave a comment