ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-272

In writing a book, I lay out my knowledge in the most harmonious way. That’s why, whether I want them to or not, my books turn out to be wiser than I am.
Pisząc książkę, uporządkuję w niej swoją wiedzę w najbardziej harmonijny sposób. Dlatego, chcę tego czy nie, moje książki okazują się mądrzejsze ode mnie. (1966, Odpowiada S.Lem, tł. z ros.)

Related Posts

Leave a comment