ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-274

ostoyevsky is perhaps the writer closest to me spiritually, even though this is intimacy with disease, mishap, hell, nightmare, and the spectre of a grave, rather than anything else. (1972.03.24, Selected Letters to Michael Kandel, 2014)
Dostojewski jest może najbliższym mi duchowo pisarzem, chociaż jest to bliskość choroby, nieszczęścia, piekła, zmory i wreszcie widma mogiły, a nie jakaś inna. (List do M.Kandla, 24 marca 1972)

Related Posts

Leave a comment