ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-275

Obviously I belong to the tradition of the Enlightenment and am a rationalist, but of a somewhat distorted kind. A Distorted Rationalist is sometimes a close relative of a madman.
Oczywiście, że należę do tradycji Oświecenia i że jestem racjonalistą, tyle że co nieco zrozpaczonym. Zrozpaczony Racjonalista jest to niekiedy bliski krewny wariata. (List do M.Kandla, 1 siepnia 1972)

Related Posts

Leave a comment