ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-278

I want neither to be a “difficult” writer nor “only for the elite”. Whatever I think, I try to express in as simple a way as possible; unfortunately I do not only always succeed. (1973, To My Readers, 1973]
Nie chciałbym być ani „trudnym”, ani „elitarnym” pisarzem i cokolwiek myślę, staram się wyrazić tak prosto, jak tylko mogę – niestety, to mi się nie zawsze udaje. (1973, Do moich czytelników)

Related Posts

Leave a comment