ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-279

I can’t deny, though, that my perfidy lies in writing serious stuff while pretending that it’s all a jest. Jesting is my “certificate of insanity”, my free-admission pass. (1974.04.05, Selected Letters to Michael Kandel, 2014)
Niekiedy w samej rzeczy cała moja perfidia w tym, żeby pisać poważnie, udając, że robię żarty. Żart jest „wariackimi papierami”, przepustką ulgową. (List do M.Kandla, 5 kwietnia 1974)

Related Posts

Leave a comment