ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-282

I regard science-fiction literature as a branch of hypothesis-generating realistic prose.
Literaturę fantastyczno-naukową uważam za gałąź hipotezotwórczą prozy realistycznej. (1975, O biosferyczny parlament świata 2)

Related Posts

Leave a comment