ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-283

Regardless of its artistic merit, my literature usually has some kind of Idea painstakingly enfolded in it that cannot be found in the work of Others; that is, it is intellectually original.
Moja literatura, bez względu na to, ile warta artystycznie, zwykle jakąś taką Myśl w sobie zawiera owiniętą starannie, której u Inszych nie widać, tzn. jest oryginalna intelektualnie. (List do M.Kandla, 26 lutego 1976)

Related Posts

Leave a comment