ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-284

I regard science fiction as a twentieth-century literary genre that suits me very well as an author, but less so as a reader.
Uważam fantastykę naukową za dwudziestowieczny gatunek literacki, który bardzo mi odpowiada jako autorowi, natomiast mniej jako czytelnikowi. (1978, Czy warto czytać science-fiction?)

Related Posts

Leave a comment