ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-285

I regard myself as a realist writer, because I deal with real matters. I am not interested in problems of such properties of the world as the world does not possess.
Uważam się za pisarza realistycznego, bo zajmuję się sprawami realnymi. Nie interesują mnie problemy takich własności świata, których on nie posiada. (1982, Rozmowy z Lemem)

Related Posts

Leave a comment