ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-286

Everybody has their own preferences: football, copulation, drinking beer out of the can. As for me, I derive enormous pleasure from learning various grim things from hard books.
Każdy ma swoje własne zamiłowania: piłka nożna, kopulacja, picie piwa z puszki. Mnie natomiast ogromną przyjemność sprawia dowiadywanie się różnych ponurych rzeczy z trudnych książek. (1982, Rozmowy z Lemem)

Related Posts

Leave a comment