ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-287

I must admit that the effort I put into writing Golem XIV was unmatched by the effort of writing any other book.
Muszę przyznać, że wysiłek, jaki włożyłem w napisanie Golem XIV, nie równał się wysiłkowi napisania żadnej innej książki. (1982, Rozmowy z Lemem)

Related Posts

Leave a comment