ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-288

Solaris is an attack on the anthropocentric mythology that lies at the basis of contemporary cosmogony.
Solaris to atak na mitologię antropocentryczną, leżącą u podstaw programu współczesnej kosmogonii. (1982, Rozmowy z Lemem)

Related Posts

Leave a comment