ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-289

Were I of a believing nature, I would not belong to any denomination. The very institutionalization of theodicy strikes me as a crazy idea.
Gdybym miał naturę wierzącego, nie należałbym do żadnego wyznania. Sama instytucjonalizacja teodycei wydaje mi się pomysłem szalonym. (1982, Rozmowy z Lemem)

Related Posts

Leave a comment