ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-291

Not to look like a poor fool cursed with insatiable curiosity when I finally appear before the All-Knowing Being, I would whittle all of my questions to a single one: What is meaningful and what is only nonsense in the lectures of this AI Colossus created by me, called Golem XIV?

Przed Wszechwiednym, aby nie wyglądać biednym głupcem z nienasyconą ciekawością, skróciłbym wszystkie moje pytania do jednego: „Co ma sens a co jest nonsensem w wykładach wymyślonego przeze mnie Kolosa sztucznej inteligencji zwanego Golem XIV?”. (1983, Przedmowa później, tł. z niem.)

Related Posts

Leave a comment