ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-292

I began writing science fiction because it deals with human beings as a species (or, rather, with all possible species of intelligent beings, one of which happens to be the human species). (1983, Reflections on My Life, 1984)
Wybrałem fantastykę naukową ponieważ zajmuje się ludźmi jako gatunkiem (a raczej wszelkimi możliwymi gatunkami istot rozumnych, których przypadkiem szczególnym są ludzie). (1983, Autobiografia, tł. z niem.)

Related Posts

Leave a comment