ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-295

For moral reasons I am an atheist – for moral reasons. I am of the opinion that you would recognize a creator by his creation, and the world appears to me to be put together in such a painful way that I prefer to believe that it was not created by anyone than to think that somebody created this intentionally. (1984, An Interview with Stanislaw Lem by Peter Engel)
Z powodów moralnych jestem ateistą – z powodów moralnych. Uważam, że twórcę rozpoznajemy poprzez jego stworzenie, a świat wydaje mi się skonstruowany tak fatalnie, że wolę wierzyć, iż nikt go nie stworzył, niż myśleć, że ktoś stworzył to celowo. (1984, Wywiad ze S.Lemem, tł. z ang.)

Related Posts

Leave a comment