ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-298

In principle I am an agnostic, but the kind who has practically convinced himself that God is a very positive force.
W zasadzie jestem agnostykiem, ale takim, który praktycznie sam siebie przekonał, że Bóg jest bardzo pozytywną siłą. (1993, Polowanie na kurdle, apokalipsa i brednie)

Related Posts

Leave a comment