ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-299

As my own Archimidean fulcrum, I have chosen intersubjectively verifiable experimentation.
Za Archimedesowe oparcie wybrałem sobie doświadczalność intersubiektywnie weryfikowalną. (1993, Destrukcja dekonstrukcji)

Related Posts

Leave a comment