ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-301

I don’t like it when bombing innocent people to death is termed bestial. Beasts don’t do such things.
Nie lubię, gdy nazywa się mordowanie Bogu ducha winnych ludzi bombami zezwierzęceniem. Zwierzęta nie robią takich rzeczy. (1994, Lube czasy)

Related Posts

Leave a comment