ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-302

I regard classical Latin as one of the most beautiful languages.
Uważam łacinę klasyczną za jeden z piękniejszych języków. (1996, Język i polityka)

Related Posts

Leave a comment