ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-306

I received my first typewriter from my father at the age of 12 because I had such horrible penmanship that they told me at school that nothing good would ever come of me, and from that time on I write only on the typewriter.
Pierwszą maszynę do pisania dostałem od ojca w wieku dwunastu lat, ponieważ miałem tak ohydne pismo, że powiedziano mi w gimnazjum, iż nic dobrego ze mnie nie wyrośnie, i od tego czasu piszę tylko na maszynie. (1999, Staroświecki futurolog)

Related Posts

Leave a comment