ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-307

Comparing my futurological imaginings with reality resembles some sort of car crash. What came about was not what I was dreaming of.

Konfrontacja moich futurologicznych wyobrażeń z rzeczywistością trochę przypomina kraksę. Nie to powstało, co było moim marzeniem. (2000, Małpa w podróży)

Related Posts

Leave a comment