ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-309

Something tells me that what I hear about awful and repulsive people will probably turn out to be true, whereas what they say about their magnanimity and righteousness will be true to a lesser degree.
Coś mi podpowiada, że to, co słyszę o ludziach wstrętnego i paskudnego, okaże się zapewne prawdą, a to, co mówią o ich szlachetności i prawości, jest już prawdą w mniejszym stopniu. (2005, Co wybrać?)

Related Posts

Leave a comment