ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-310

I have created my own minimalistic ethical code: I simply try to behave decently and not behave like a swine toward anyone.
Na swój własny użytek stworzyłem sobie własny, minimalistyczny kodeks etyczny: staram się zachowywać po prostu przyzwoicie i dla nikogo nie być świnią. (2006, Internet-konferencja)

Related Posts

Leave a comment