ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-311

I regard reason as the ultimate sanction for ethics, and we should follow its dictates above all.
Za ostateczną sankcję etyki uważam rozum i jego wskazaniami powinniśmy się przede wszystkim kierować. (2006, Internet-konferencja)

Related Posts

Leave a comment