ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-314

Language is wiser than the mind of any one of us, just as the body is wiser than the
discernment of any of its units as it moves, self-aware and many-faceted, through the
current of the life process. [“His Master’s Voice”]
Język tak samo jest mądrzejszy od umysłu każdego z nas, jak mądrzejsze jest od
rozeznania każdej jednostki jej ciało, samowiednie wszechstronne w nurcie życiowego
procesu. [“Głos Pana”]

Related Posts

Leave a comment