ul. Narvik 66 | 30-437 Krakow | Poland

day-316

Knowledge means achieving certainty on any given question. [“The Philosophy of
Chance”]

Poznanie jest zdobyciem pewności w jakiejkolwiek kwestii. [“Filozofia przypadku”]

Related Posts

Leave a comment